Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

w Rzeszowie realizuje projekt

w ramach Programu Erasmus+

pt. „Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte

na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.”

Uczestnikami mobilności, będącej jednym z działań projektu były dwie nauczycielki języka angielskiego, które dążą do poszerzenia  swojego warsztatu dydaktycznego o nowe środki edukacyjne. Przykładem takich innowacyjnych rozwiązań są narzędzia technologiczne. Wykorzystanie Technologii-Informacyjno-Komunikacyjnej podczas zajęć edukacyjnych angażuje uczniów do aktywnej pracy. Mobilność nauczycieli umożliwiła ich udział w kursie TEL-Technology Enhanced Learning na Malcie. Celem kursu było przybliżenie uczestnikom problematyki obsługi różnorodnych narzędzi technologicznych. Nabyte kompetencje  pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

W konsekwencji szkoła dostosuje ofertę edukacyjną do potrzeb zarówno uczniów jak i lokalnego rynku pracy. Udział naszej szkoły w projekcie zapewni możliwość usystematyzowania wiedzy na temat opracowywania wniosków, warunków realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz ich zarządzania. Udział naszych nauczycieli w kursie za granicą pozwoli zaangażować innych pracowników naszej szkoły do podejmowania podobnych inicjatyw, których celem jest doskonalenie zawodowe powiązane z pobytem w innym kraju

i zapoznaniem się z jego kulturą. Wiedza, doświadczenia, materiały i kontakty zdobyte podczas wyjazdu pozwolą wzbogacić zajęcia językowe wiedzą interkulturową. Dzięki temu nasza szkoła będzie miała możliwość kształcić i wychowywać młodzież wrażliwą na problematykę europejską, rozwijać w nich tolerancję dla mniejszości narodowych, kulturowych i religijnych.